Drodzy Turyści

 

Serdecznie  zapraszamy Was do  Łomży  i  przekazujemy  w  Wasze ręce,  II. edycję  Paszportu  Turysty – „Odkrywcy  królewskiego   miasta  Łomży”, zawierającą opis 25 atrakcji turystycznych oddających bogactwo kulturowe stolicy Ziemi Łomżyńskiej. Wyrażamy  nadzieję,  że  ułatwi  on  Państwu   odkrycie   i   poznanie    piękna    zakątków    600-letniej  mazowieckiej    oraz    wielokulturowej   Łomży  –  stolicy   i   serca historycznej Ziemi Łomżyńskiej.

W   zakładce:   Do  Pobrania   oczekuje  z kolei na Was możliwość   pobrania:   blankietu Paszportu Turysty, Niezbędnika Turysty, Karty konkursowej i Regulaminu konkursu. Wyrażamy  nadzieję,  że   bogactwo   Waszych   doznań   związanych  z  pobytem  w naszym  gościnnym  mieście  sprawi, że  będziecie  do  nas  jeszcze niejednokrotnie powracać, do czego serdecznie namawiamy.

Zapraszamy  Was  również  do  odwiedzin  u  Partnerów  Konkursu, u  których  poza możliwością  skorzystania  z  ich  bogatej  oferty, będziecie mogli również otrzymać nieodpłatny blankiet Paszportu Turysty.

Partnerzy konkursu:
1. Urząd Miejski w Łomży – Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych przy ul. Farna 1 w Łomży
2. Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży, ul. Dworna 22c, Łomża
www.facebook.com/Muzeum-Północno-Mazowieckie-w-Łomży-138908589626342/
3. Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, ul. Główna 38, Drozdowo
www.muzeum-drozdowo.pl
4. Domek Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży, ul. Krzywe Koło 1, Łomża
www.facebook.com/DomekPastora/
5. Port Łomża, ul. Żydowska 10, Łomża
www.mosir.lomza.pl
6. Hotel Gromada, ul. Rządowa 1, Łomża
www.gromada.pl/hotel-lomza
7. Kompleks Hotelowo Gastronomiczny „LABIRYNT” sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Sikorskiego 345, Łomża
www.labirynt-lomza.pl
8. „Restauracja na Farnej”, ul. Farna 9, Łomża
www.nafarnej.pl
9. „NON SOLO PIZZA”, ul. Farna 4, Łomża
https://www.facebook.com/Non-Solo-Pizza-844523915631684/
10. Centrum Aktywnego Wypoczynku – Park Trampolin, Studencka 6, Łomża
www.jump6.pl
11. Garage Grill & Bar, Al. Legionów 141g, Łomża
www.facebook.com/Garage-Grill-Bar-165995150620908/
12. RETRO Restauracja & Pensjonat, Nowogrodzka 157, Łomża
www.facebook.com/restauracjaretro/
13. Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, ul. Zamkowa 25, Nowogród
www.facebook.com/skansenkurpiowski.wnowogrodzie/
14. Hotel Kurpia Arte, ul. Obrońców Nowogrodu 2, Nowogród
www.hotelkurpiaarte.pl
15. Sleepen Łomża, ul. Generała Sikorskiego 8, Łomża
http://sleepin.pl

z turystycznym pozdrowieniem
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska

ZAPROSZENIE do Łomży

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską, Prusa, Wyszyńskiego i Zawadzką, przyciąga chętnych na aktywną rekreację i…

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie im. Adama Chętnika

Skansen położony jest na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej zwanej Wzgórzem Ziemowita, na wprost ujścia Pisy do Narwi. Otwarty staraniem Adama Chętnika,…

Port Łomża i Bulwary nad Narwią

Port Łomża i Bulwary wspólnie tworzą duży kompleks sportowo-rekreacyjny położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew przy ul. Rybaki. W jego…

Stary Cmentarz Żydowski

Najstarszy cmentarz żydowski powstał na wysokiej skarpie wschodniego obrzeża Łomży u zbiegu ulic Woziwodzkiej i Rybaki. Najstarsza zachowana macewa pochodzi…

Grodzisko na Starej Łomży

Początki Łomży można ściśle wiązać ze średniowiecznym grodziskiem położonym 5 km od Łomży w kierunku wschodnim, które strzegło przeprawy przez…

Wzgórze Świętego Wawrzyńca

Wzgórze św. Wawrzyńca położone jest w Starej Łomży obok średniowiecznego grodziska i związane jest z przed lokacyjnymi początkami Łomży. Wzgórze…

Nowy Cmentarz Żydowski

Cmentarz u zbiegu ulic Bocznej i Wąskiej został lokowany przez gminę żydowską w roku 1892, po zapełnieniu pochówkami terenu starego…

Cmentarz Prawosławny

Wobec rosnącej w Łomży liczby ludności prawosławnej w 1861 r. przy ul. Słonecznej (obecnie ul. Kardynała Wyszyńskiego) został założony prawosławny…

Więzienie Gubernialne

Zbudowany w 1892 r. gubernialny kompleks więzienny położony u zbiegu dzisiejszych Al. Legionów i ul. Sikorskiego obejmował ponad 4.000 m2.…

Dom Ludowy

Gmach Domu Ludowego wzniesiony został w latach 1900 – 1904 przez władze carskie, jako budynek parterowy. Budowa, jak również założenie…

Cmentarz wielowyznaniowy przy ul. Kopernika

Zespół cmentarny w Łomży obejmuje teren cmentarza rzymsko-katolickiego i byłych cmentarzy ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego. Należy do najcenniejszych i najstarszych zabytków…

Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Łomżyńskich

Gmach utrzymany w stylu neobarokowym, wzniesiony w latach 1907-1909 z inicjatywy miejscowych rzemieślników, kupców i rolników, według projektu arch. Franciszka…

Pałac Gubernatora

Władze guberni łomżyńskiej pod koniec XIX wieku podjęły decyzję o ulokowaniu kancelarii gubernialnej w okazałym domu Wilhelma Krauzego na ul.…

Bank Państwa Rosja

Kompleks budynków wg projektu Feliksa Łowickiego, wzniesiono w pierwszym dziesięcioleciu XX w. jako siedzibę oddziału Banku Państwa Rosyjskiego. Budynek główny…

Kamienica Śledziewskich

Na przełomie XIX i XX w., na ulicy Sobornej (w następnych latach przemianowanej na ul. Wesołą i ostatecznie na ul.…

Sobór św. Trójcy

Po utworzeniu przez władze carskie w roku 1867 guberni łomżyńskiej, zdecydowano o potrzebie budowy reprezentacyjnej świątyni prawosławnej. W roku 1873…

Gimnazjum przy ul. Bernatowicza

Zaprojektowany w stylu modernistycznym przez Feliksa Nowickiego gmach gubernialnego gimnazjum został wybudowany w drugiej dekadzie XX w. przy ulicy Adamowskiej…

Szpital Świętego Ducha

Neoklasycystyczny budynek z cegły zbudowany został w latach 1880-1886 według projektu łomżyńskiego architekta Józefa Nartowskiego. Inicjatywa komitetu budowy szpitala miała…

Relikty średniowiecznego ratusza

Pierwotnie ratusz miejski lokowany był na przełomie XV i XVI wieku frontem do Narwi na środku Starego Rynku. Budynek był…

Gimnazjum Męskie, obecnie II LO

Gmach gubernialnego gimnazjum powstał w latach 1898-1900 jako kontynuacja działalności edukacyjnej, prowadzonej w budynku dawnej szkoły jezuicko-pijarskiej wybudowanym w pierwszej…

Dom Pastora

Budynek utrzymany w stylu neorenesansowym, został wybudowany w latach 1889 – 1890 w pierzei ul. Krzywe Koło przez pastora Kacpra…

Kościół i Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów

Bracia Mniejsi Kapucyni datują swoją obecność w Łomży od 1764 roku. Trójskrzydłowy klasztor powstał do roku 1772, a jednonawową świątynię…

Kamienne schody

Kamienne schody zamykają od strony wschodniej pierzeję ul. Krzywe Koło, stanowiąc najkrótszy trakt pieszy, łączący położoną na skarpie starówkę łomżyńską…

Ratusz miejski

Piętrowy budynek umiejscowiony w północnej pierzei rynku, został wzniesiony przez Antoniego Budziszewskiego według projektu Aleksandra Groffe w latach 1822-23, w…

Katedra, dawniej kościół farny

Lokacja trójnawowego kościoła farnego pw. św Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela, zrealizowana została w latach 1504-25 z fundacji księżnej…

Ławeczka Hanki Bielickiej

Pomnik – ławeczka, który znajduje się na ulicy Farnej powstał dzięki prywatnym fundatorom, a odlana w brązie sylwetka jest dziełem…