ZAPROSZENIE do Łomży

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską, Prusa, Wyszyńskiego i Zawadzką, przyciąga chętnych na aktywną rekreację i…

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie im. Adama Chętnika

Skansen położony jest na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej zwanej Wzgórzem Ziemowita, na wprost ujścia Pisy do Narwi. Otwarty staraniem Adama Chętnika,…

Port Łomża i Bulwary nad Narwią

Port Łomża i Bulwary wspólnie tworzą duży kompleks sportowo-rekreacyjny położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew przy ul. Rybaki. W jego…

Stary Cmentarz Żydowski

Najstarszy cmentarz żydowski powstał na wysokiej skarpie wschodniego obrzeża Łomży u zbiegu ulic Woziwodzkiej i Rybaki. Najstarsza zachowana macewa pochodzi…

Grodzisko na Starej Łomży

Początki Łomży można ściśle wiązać ze średniowiecznym grodziskiem położonym 5 km od Łomży w kierunku wschodnim, które strzegło przeprawy przez…

Wzgórze Świętego Wawrzyńca

Wzgórze św. Wawrzyńca położone jest w Starej Łomży obok średniowiecznego grodziska i związane jest z przed lokacyjnymi początkami Łomży. Wzgórze…

Nowy Cmentarz Żydowski

Cmentarz u zbiegu ulic Bocznej i Wąskiej został lokowany przez gminę żydowską w roku 1892, po zapełnieniu pochówkami terenu starego…

Cmentarz Prawosławny

Wobec rosnącej w Łomży liczby ludności prawosławnej w 1861 r. przy ul. Słonecznej (obecnie ul. Kardynała Wyszyńskiego) został założony prawosławny…

Więzienie Gubernialne

Zbudowany w 1892 r. gubernialny kompleks więzienny położony u zbiegu dzisiejszych Al. Legionów i ul. Sikorskiego obejmował ponad 4.000 m2.…

Dom Ludowy

Gmach Domu Ludowego wzniesiony został w latach 1900 – 1904 przez władze carskie, jako budynek parterowy. Budowa, jak również założenie…

Cmentarz wielowyznaniowy przy ul. Kopernika

Zespół cmentarny w Łomży obejmuje teren cmentarza rzymsko-katolickiego i byłych cmentarzy ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego. Należy do najcenniejszych i najstarszych zabytków…

Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Łomżyńskich

Gmach utrzymany w stylu neobarokowym, wzniesiony w latach 1907-1909 z inicjatywy miejscowych rzemieślników, kupców i rolników, według projektu arch. Franciszka…

Pałac Gubernatora

Władze guberni łomżyńskiej pod koniec XIX wieku podjęły decyzję o ulokowaniu kancelarii gubernialnej w okazałym domu Wilhelma Krauzego na ul.…

Bank Państwa Rosja

Kompleks budynków wg projektu Feliksa Łowickiego, wzniesiono w pierwszym dziesięcioleciu XX w. jako siedzibę oddziału Banku Państwa Rosyjskiego. Budynek główny…

Kamienica Śledziewskich

Na przełomie XIX i XX w., na ulicy Sobornej (w następnych latach przemianowanej na ul. Wesołą i ostatecznie na ul.…

Sobór św. Trójcy

Po utworzeniu przez władze carskie w roku 1867 guberni łomżyńskiej, zdecydowano o potrzebie budowy reprezentacyjnej świątyni prawosławnej. W roku 1873…

Gimnazjum przy ul. Bernatowicza

Zaprojektowany w stylu modernistycznym przez Feliksa Nowickiego gmach gubernialnego gimnazjum został wybudowany w drugiej dekadzie XX w. przy ulicy Adamowskiej…

Szpital Świętego Ducha

Neoklasycystyczny budynek z cegły zbudowany został w latach 1880-1886 według projektu łomżyńskiego architekta Józefa Nartowskiego. Inicjatywa komitetu budowy szpitala miała…

Relikty średniowiecznego ratusza

Pierwotnie ratusz miejski lokowany był na przełomie XV i XVI wieku frontem do Narwi na środku Starego Rynku. Budynek był…

Gimnazjum Męskie, obecnie II LO

Gmach gubernialnego gimnazjum powstał w latach 1898-1900 jako kontynuacja działalności edukacyjnej, prowadzonej w budynku dawnej szkoły jezuicko-pijarskiej wybudowanym w pierwszej…

Dom Pastora

Budynek utrzymany w stylu neorenesansowym, został wybudowany w latach 1889 – 1890 w pierzei ul. Krzywe Koło przez pastora Kacpra…

Kościół i Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów

Bracia Mniejsi Kapucyni datują swoją obecność w Łomży od 1764 roku. Trójskrzydłowy klasztor powstał do roku 1772, a jednonawową świątynię…

Kamienne schody

Kamienne schody zamykają od strony wschodniej pierzeję ul. Krzywe Koło, stanowiąc najkrótszy trakt pieszy, łączący położoną na skarpie starówkę łomżyńską…

Ratusz miejski

Piętrowy budynek umiejscowiony w północnej pierzei rynku, został wzniesiony przez Antoniego Budziszewskiego według projektu Aleksandra Groffe w latach 1822-23, w…

Katedra, dawniej kościół farny

Lokacja trójnawowego kościoła farnego pw. św Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela, zrealizowana została w latach 1504-25 z fundacji księżnej…

Ławeczka Hanki Bielickiej

Pomnik – ławeczka, który znajduje się na ulicy Farnej powstał dzięki prywatnym fundatorom, a odlana w brązie sylwetka jest dziełem…