Port Łomża i Bulwary nad Narwią

Port Łomża i Bulwary wspólnie tworzą duży kompleks sportowo-rekreacyjny położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew przy ul. Rybaki. W jego…

0
165

Stary Cmentarz Żydowski

Najstarszy cmentarz żydowski powstał na wysokiej skarpie wschodniego obrzeża Łomży u zbiegu ulic Woziwodzkiej i Rybaki. Najstarsza zachowana macewa pochodzi…

0
137

Grodzisko na Starej Łomży

Początki Łomży można ściśle wiązać ze średniowiecznym grodziskiem położonym 5 km od Łomży w kierunku wschodnim, które strzegło przeprawy przez…

0
136

Wzgórze Świętego Wawrzyńca

Wzgórze św. Wawrzyńca położone jest w Starej Łomży obok średniowiecznego grodziska i związane jest z przed lokacyjnymi początkami Łomży. Wzgórze…

0
138

Nowy Cmentarz Żydowski

Cmentarz u zbiegu ulic Bocznej i Wąskiej został lokowany przez gminę żydowską w roku 1892, po zapełnieniu pochówkami terenu starego…

0
117