Cmentarz Prawosławny

Wobec rosnącej w Łomży liczby ludności prawosławnej w 1861 r. przy ul. Słonecznej (obecnie ul. Kardynała Wyszyńskiego) został założony prawosławny cmentarz wojskowy. Z pozostałości tego cmentarza zachowała się mała, murowana cerkiewna (obecnie rzymskokatolicka) kaplica cmentarna z początku XX w. Chowano na nim żołnierzy rosyjskich, a obecnie znajduje się na tym terenie także rzeźba (herb rodu Tuchaczewskich zwieńczony hełmem korynckim) z łomżyńskiego grobu carskiego płk. Aleksandra Tuchaczewskiego, w prostej linii dziadka późniejszego sowieckiego marszałka Michaiła Tuchaczewskiego. W 1939 r. na cmentarzu założono kwaterę wojenną żołnierzy Wojska Polskiego, a w 1958 r., przeniesiono tam i pochowano szczątki ofiar rozstrzelanych w 1943 r. przez gestapo. Decyzją władz cmentarz został ostatecznie zlikwidowany, a w latach 1982-1991 na jego terenie wybudowano kościół parafialny – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Na murze okalającym kaplicę znajdują się cztery pamiątkowe tablice. Upamiętnieni zostali na nich pochowani na cmentarzu żołnierze Wojska Polskiego Września 1939r. oraz bezimienne ofiary okupanta niemieckiego.

Cmentarz prawosławny przy ul. Wyszyńskiego (dawnej ul. Słonecznej))

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...

Leave your comment