Cmentarz wielowyznaniowy przy ul. Kopernika

Zespół cmentarny w Łomży obejmuje teren cmentarza rzymsko-katolickiego i byłych cmentarzy ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego. Należy do najcenniejszych i najstarszych zabytków tego rodzaju w Polsce. Powstał około roku 1801, w okresie kiedy Łomża wchodziła w skład „Rejencji Białostockiej” w Prusach Nowowschodnich. Na terenie zespołu nekropolii znajduje się ponad 560 zabytkowych grobowców i nagrobków w stylu klasycystycznym, neoklasycystycznym, neogotyckim i eklektycznym. Miejsce spoczynku naleźli tutaj między innymi Jakub Waga – botanik, autor Flory Polskiej, Feliks Bernatowicz – pisarz, autor powieści „Pojata, córka Lezdejki”, Alfons Budziński – lekarz weterynarii, archeolog i badacz Mazowsza. Na najstarszej części cmentarza rzymsko-katolickiego można odnaleźć ceglane nagrobki Seweryna Bończy-Skarzyńskiego z 1814 r. i Antoniego Jezierskiego z 1822 r.

Cmentarz wielowyznaniowy przy ul. Kopernika

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...