Dom Ludowy

Gmach Domu Ludowego wzniesiony został w latach 1900 – 1904 przez władze carskie, jako budynek parterowy. Budowa, jak również założenie w najbliższym sąsiedztwie w 1905r Parku Ludowego, zostało sfinansowane z zysków monopolowych zarządzanych przez rządowe Towarzystwo Trzeźwości, którego statutowym zadaniem było zacieranie różnic narodowych, religijnych i językowych w miejscowym społeczeństwie oraz zbliżenie mieszkańców do Rosji. W latach 1922-1924 budynek został rozbudowany (o dwa piętra) przez architekta Zdzisława Świątkowskiego i znalazła w nim siedzibę Państwowa Szkoła Miernicza i Przemysłowa. Ostatecznie w 1938 r. nastąpiła zmiana nazwy i profilu placówki na Państwową Szkołę Przemysłu Drzewnego im. Marsz. Józefa Piłsudskiego. Związany z technologią obróbki drewna profil kształcenia całej rzeszy absolwentów został utrzymany do roku 2017, tj. do likwidacji szkoły. Obecnie gmach jest siedzibą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Dom ludowy

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...