Gimnazjum Męskie, obecnie II LO

Gmach gubernialnego gimnazjum powstał w latach 1898-1900 jako kontynuacja działalności edukacyjnej, prowadzonej w budynku dawnej szkoły jezuicko-pijarskiej wybudowanym w pierwszej połowie XVII wieku kosztem fundatorki Ewy Szembekowej, wdowy po Janie staroście łomżyńskim. Zbudowano go według projektu Feliksa Nowickiego w stylu neorenesansowym. Mury gimnazjum opuściły m. innymi tak wybitne dla kraju postacie jak Bohdan Winiarski (prof. prawa i Prezes Trybunału Sprawiedliwości w Hadze) i Adam Chętnik (wybitny etnograf, muzealnik i twórca Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie). W latach międzywojennych w budynku prowadziło działalność Gimnazjum Żeńskie, które ukończyła znana łomżanka Hanka Bielicka. Do dzisiaj w gmachu prowadzona jest działalność edukacyjna.

Gimnazjum męskie, obecnie II LO

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...