Kamienne schody

Kamienne schody zamykają od strony wschodniej pierzeję ul. Krzywe Koło, stanowiąc najkrótszy trakt pieszy, łączący położoną na skarpie starówkę łomżyńską z ul. Żydowską i nadrzeczną dzielnicą Rybaki. Trakt ten w trwałej formie z kamienia został utrwalony w roku 1900. Z przekazów historycznych wynika, że dzielnica nadrzeczna została zasiedlona od XV wieku przez lokalnych rybaków i społeczność żydowską, która aż do połowy XVIII wieku nie mogła decyzją władz zamieszkiwać na stałe w Łomży. Trzeba przyjąć, że biegnący w tym miejscu pieszy trakt funkcjonował już setki lat wcześniej, służąc mieszkańcom Łomży do utrzymywania kontaktów handlowych z żydowskim handlem i rzemiosłem oraz dla dostępu do Narwi. Modernizacja kamiennych schodów do stanu obecnego została przeprowadzona w 2014 roku.

Kamienne schody

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...