Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Łomżyńskich

Gmach utrzymany w stylu neobarokowym, wzniesiony w latach 1907-1909 z inicjatywy miejscowych rzemieślników, kupców i rolników, według projektu arch. Franciszka Przecławskiego. Celem powołania instytucji w latach guberni łomżyńskiej, było udzielanie lokalnym przedsiębiorcom kredytów na rozwój ich działalności. Jej wieloletnim dyrektorem był Edmund Cabert, z którego śmiercią w roku 1927 kasa zakończyła swoją działalność. W okresie późniejszym pomieszczenia w budynku przerobiono na luksusowe apartamenty pod wynajem. W czasie sowieckiej okupacji w latach 1939-1941 mieszkania oddano wyższym rangą urzędnikom administracji. Po wojnie obiekt przeznaczono na siedzibę sądu, obecnie mieści się w nim Sąd Okręgowy w Łomży.

Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Łomżyńskich

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...