Kościół i Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów

Bracia Mniejsi Kapucyni datują swoją obecność w Łomży od 1764 roku. Trójskrzydłowy klasztor powstał do roku 1772, a jednonawową świątynię w stylu toskańskiego baroku zbudowano w latach 1778-1789. Lokację zabudowań klasztornych na Popowej Górze poprzedziło erygowanie w tym miejscu około 1410r. przez biskupa płockiego Jakuba z Korzkwi pierwszej parafii w Łomży z kościołem pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Rozesłańców oraz w okresie późniejszym klasztoru Sióstr Benedyktynek. Na uwagę zasługuje umieszczony w barokowym ołtarzu głównym obraz Matki Bożej Bolesnej, wykonany kosztem Jana Klemensa Branickiego przez Szkota Sylwestra Mirysa oraz umieszczony po prawej stronie ołtarza głównego nagrobek marmurowy Leopolda Staniszewskiego, marszałka, posła i sędziego ziemi łomżyńskiej zmarłego w 1843 r. Na terenie przykościelnym znajdował się pierwszy w Łomży cmentarz parafialny.

Klasztor i kościół Braci Mniejszych Kapucynów

 

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...