Nowy Cmentarz Żydowski

Cmentarz u zbiegu ulic Bocznej i Wąskiej został lokowany przez gminę żydowską w roku 1892, po zapełnieniu pochówkami terenu starego cmentarza żydowskiego przy ul. Rybaki. Do terenu cmentarza przynależy wybudowany w latach dwudziestych XX wieku dom przedpogrzebowy. Na cmentarzu chowano zmarłych do lipca 1941 r. tj. do daty utworzenia przez Niemców łomżyńskiego getta. Pochowano na nim między innymi przodków prezydenta Izraela Chaima Herzoga oraz ojca znanej aktorki – Idy Kamińskiej. Do czasów współczesnych przetrwało kilkaset zdobionych bogatą ornamentyką macew. Opiekę nad terenem cmentarza sprawuje Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce oraz Fundacja Na Rzecz Żydowskiego Cmentarza w Łomży.

Nowy cmentarz żydowski

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...

Leave your comment