Pałac Gubernatora

Władze guberni łomżyńskiej pod koniec XIX wieku podjęły decyzję o ulokowaniu kancelarii gubernialnej w okazałym domu Wilhelma Krauzego na ul. Dwornej, w bliskim sąsiedztwie cerkwi św. Trójcy. Wybudowana w drugiej połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym kamienica, została wydzierżawiona oraz przebudowana dla potrzeb rezydencji rządu gubernialnego i zamieszkania w niej kolejnych gubernatorów. Dom Krauzego zwany Pałacem Gubernatora pełnił swoją funkcję do roku 1915, gdy opuścił go ostatni gubernator Siemion Pawłowicz Papudogło. W następnych latach kamienica była siedzibą okupacyjnych władz niemieckich, a w kilka lat po odzyskaniu niepodległości w roku 1923, została odkupiona z rąk spadkobierców właściciela przez Kościół Katolicki. Po przebudowie, aż do dzisiaj jest siedzibą seminarium duchownego.

Pałac Gubernatora

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...