Port Łomża i Bulwary nad Narwią

Port Łomża i Bulwary wspólnie tworzą duży kompleks sportowo-rekreacyjny położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew przy ul. Rybaki. W jego skład wchodzi port rzeczny z przystanią pasażerską, marina przystosowana do obsługi 20 małych jednostek, hangar na łodzie oraz bulwar rzeczny z dwoma ciągami komunikacyjnymi (ścieżką pieszą i rowerową) o długości ponad pół kilometra. Do dyspozycji turystów jest również ogrodzony camping z pełną infrastrukturą bytowo-socjalną, a w budynku portu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na przyległych terenach rekreacyjnych ulokowany jest duży plac zabaw, miejsca do grilowania, siłownia zewnętrzna, źródełka wody pitnej, stoły do gry w szachy, pingponga i piłkarzyki, a także punkt widokowy.

Port i Bulwary nad Narwią

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...

Leave your comment