Ratusz miejski

Piętrowy budynek umiejscowiony w północnej pierzei rynku, został wzniesiony przez Antoniego Budziszewskiego według projektu Aleksandra Groffe w latach 1822-23, w stylu klasycystycznym na planie prostokąta. W latach 1839-41 według projektu Teodora Bogumiła Seyfrieda, dobudowano do niego od strony wschodniej oficyny na areszt policyjny i wojskowy, dzięki czemu powstał prostokątny dziedziniec. Fasada budynku jest pięcioosiowa ze zryzalitowaną częścią środkową, która przechodzi w czworoboczną wieżyczkę. W latach 80-tych XX w. rozebrano prawą oficynę, a w jej miejsce dobudowano nową część Ratusza. W latach 2005-2006 po przeprowadzonej przebudowie, na wieżyczkę powróciła według pierwotnego projektu półkolista kopuła. Na ścianie frontowej ratusza umieszczona została tablica upamiętniająca przedwojennego prezydenta Łomży Władysława Świderskiego – zasłużonego popularyzatora historii miasta.

Ratusz miejski

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...