Relikty średniowiecznego ratusza

Pierwotnie ratusz miejski lokowany był na przełomie XV i XVI wieku frontem do Narwi na środku Starego Rynku. Budynek był jednopiętrowy i rozplanowany na planie czworoboku. Jego dach wieńczyła wieżyczka z dzwonkiem i zegarem, a do boku przylegała piętrowa wieża. Stan ratusza od XVII wieku ulegał stopniowemu pogorszeniu, aż w roku 1820 budynek został całkowicie rozebrany, a część materiałów pozyskano do budowy nowego ratusza. Całość średniowiecznego założenia została odsłonięta przy okazji prac archeologicznych w 2020r, gdzie udało się odkryć cały obszerny zespół ratuszowy (27m x 25m) z zapleczem rzemieślniczym, trzema studniami, murowanym odstojnikiem z czasów carskich i pozostałościami po średniowiecznej karczmie. Koncepcja ekspozycji odkrycia zakłada m. innymi trwałe uwidocznienie obrysu ratusza oraz ekspozycję jednej ze studni i podziemia ratuszowej wieży.

Relikty fundamentu wieży ratuszowej

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...