Bank Państwa Rosja

Kompleks budynków wg projektu Feliksa Łowickiego, wzniesiono w pierwszym dziesięcioleciu XX w. jako siedzibę oddziału Banku Państwa Rosyjskiego. Budynek główny wybudowany w stylu neorenesansowym na planie prostokąta, jest trzykondygnacyjny, z wysokimi suterenami oraz niższymi łącznikami po bokach. Bank posiadał własne ujęcie wody, własną elektrownię, instalację wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Posesję do końca zaboru rosyjskiego zajmował Rosyjski Bank Państwa, po wyzwoleniu najpierw mieściła się tam Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, a następnie do września 1939 roku – Bank Polski. W czasach PRL do 2002r budynek zajmował Narodowy Bank Polski. W 1920 roku bolszewicy w budynku banku więzili w ramach represji jako zakładnika ks. biskupa Romualda Jałbrzykowskiego, późniejszego pierwszego ordynariusza diecezji łomżyńskiej.

Bank Państwa Rosji

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...