Stary Cmentarz Żydowski

Najstarszy cmentarz żydowski powstał na wysokiej skarpie wschodniego obrzeża Łomży u zbiegu ulic Woziwodzkiej i Rybaki. Najstarsza zachowana macewa pochodzi z roku 1822. Jest materialnym i najstarszym świadectwem osadnictwa żydowskiego w Łomży. Do czasów współczesnych zachowało się około 150 macew z inskrypcjami w języku hebrajskim, a wśród nich macewa pierwszego rabina gminy żydowskiej Szlomo Zelmana. Nekropolia była czynna do roku 1892, kiedy to otwarto nowy cmentarz żydowski. Później notowano na nim pochówki podczas okupacji niemieckiej w latach 1941-42. Cmentarz został zniszczony w okresie II wojny światowej. Pod koniec XX w. teren nekropolii został uporządkowany i wytyczono na nim alejki.

Stary cmentarz żydowski

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...

Leave your comment