Szpital Świętego Ducha

Neoklasycystyczny budynek z cegły zbudowany został w latach 1880-1886 według projektu łomżyńskiego architekta Józefa Nartowskiego. Inicjatywa komitetu budowy szpitala miała swój początek około 1840r, a ostatecznie jego budowa została sfinansowana ze środków zebranych z ofiar, oszczędności działającego wcześniej w tym miejscu małego szpitala oraz dotacji carskiego rządu. W 1913 w szpitalu funkcjonował oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgiczny łóżek i oddział zakaźny. Szpital pw. Świętego Ducha realizował swoje funkcje zarówno podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej, a w latach powojennych do roku 1963 tj. do chwili oddania do użytku nowego szpitala miejskiego. Budynek przekazano kolejno szkole pielęgniarskiej, a następnie Szkole Policealnej Ochrony Zdrowia. Ostatecznie właścicielem budynku, w którym nadal realizowana jest funkcja edukacyjna, została Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania, Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Szpital św. Ducha

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...