Więzienie Gubernialne

Zbudowany w 1892 r. gubernialny kompleks więzienny położony u zbiegu dzisiejszych Al. Legionów i ul. Sikorskiego obejmował ponad 4.000 m2. Kompleks więzienny składał się z kilku murowanych z czerwonej cegły budynków dwu i trzypiętrowych, otoczonych wysokim ceglanym murem, ze strażnicami na każdym rogu. W budynkach znajdowało się w nim 230 cel pojedynczych dla mężczyzn, 59 cel pojedynczych dla kobiet, 11 ogólnych cel dla 121 mężczyzn, 3 sale ogólne dla 28 kobiet, 8 karcerów, lazaret dla 26 mężczyzn i 12 kobiet, łaźnia i trzy warsztaty: tkacki, ślusarski i stolarski. Więzieniem zarządzał naczelnik mający do pomocy strażników, urzędników kancelarii, lekarzy i kapłanów. Przebywało w nim średnio kilkaset osób rocznie, jednak w okresie okupacji sowieckiej, bądź niemieckiej, liczba więźniów przekraczała dwa tysiące. Wycofujący się z Łomży w 1944r Niemcy podminowali i wysadzili budynki więzienne w powietrze. Do czasów dzisiejszych przetrwał jedynie dawny więzienny budynek administracyjny, w którym się mieści od 1963 r. Państwowa Szkoła Muzyczna oraz budynek pomocniczy zaadoptowany od 1955 roku na Archiwum Państwowe w Łomży.

Więzienie gubernialne

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...