Wzgórze Świętego Wawrzyńca

Wzgórze św. Wawrzyńca położone jest w Starej Łomży obok średniowiecznego grodziska i związane jest z przed lokacyjnymi początkami Łomży. Wzgórze jest miejscem, gdzie według tradycji i późnych odpisów z akt kościelnych miał istnieć kościół, którego założenie przypisywane jest św. Brunonowi z Kwerfurtu podążającemu śladami św. Wojciecha. Prace archeologiczne potwierdziły, że na Wzgórzu Świętego Wawrzyńca stała świątynia, z którą sąsiadował teren cmentarza. Kościół ten mógł być pierwszym nie tylko w obrębie Łomży, ale i na Wschodnim Mazowszu. Mogą świadczyć o tym liczne pielgrzymki, które przez wieki zdążały do niego z odległych stron na odpust św. Wawrzyńca. W połowie XVIII w. kościół był już na tyle zniszczony, że w 1765 r. został rozebrany za zezwoleniem biskupa płockiego Hieronima Szeptyckiego, a część jego cegieł została wykorzystana do budowy łomżyńskiego kościoła i klasztoru kapucynów. W 2009 r. czcząc tysięczną rocznicę męczeńskiej śmierci św. Brunona, decyzją władz kościelnych został na tym miejscu ustawiony wysoki krzyż. Ze wzgórza, na które prowadzi dogodne dojście można też podziwiać jeden z najpiękniejszych widoków meandrującej Narwi.

Wzgórze św. Wawrzyńca

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...

Leave your comment